Thema’s

Bewoners en ondernemers van Oud West konden hier laten weten wat er speelde in de buurt en welke thema’s zij belangrijk vonden. Ze konden thema’s aandragen, liken, of op thema’s en stellingen van anderen reageren en meediscussiëren.  In totaal zijn er 13 thema’s aangedragen, 145 likes uitgebracht op thema’s. En 2.206 keer gestemd op stellingen.

De vijf thema’s met de meeste stemmen werden besproken op 12 november . Zo konden bewoners en ondernemers zelf de agenda bepalen van het stadsgesprek.

Klik op een thema(‘s) hieronder om te zien wat er per thema speelde en hoe mensen hebben gestemd.