Over de Bellamy Buurtbeweging

Het Bellamybuurtfestival werd georganiseerd door een groep buurtbewoners in samenwerking met buurtondernemers en stadsdeel West.  Onder de noemer Bellamybuurt in Beweging gingen zij gesprekken aan in de buurt en zetten buurtactiviteiten op.  Met als doel kennismaking, verbinding en gesprekken tussen buren en andere betrokkenen te stimuleren om vervolgens problemen in de buurt te agenderen en samen aan te pakken. Iedere buurtbewoner was welkom om iets te organiseren, activiteiten te bezoeken en mee te discussiëren, persoonlijk en online. Op deze website publiceerden ze alle activiteiten en discussies.

Contact

Als je meer wil weten over de uitkomsten en het vervolg van het stadsgesprek/Bellamybuurtfestival:

Sarah van Mourik Broekman
Contactpersoon Stadsdeel West
06 - 12991049
s.van.mourik@amsterdam.nl

Als je meer wil weten over de ervaringen van de betrokken bewoners, de organisatie van het Bellamybuurtfestival en gebruikte methodiek:

Mischa Woutersen
Contactpersoon Bellamybuurtbeweging
06 - 45071444
mischa.woutersen@gmail.com

Gesteund door

Open Stadsdeel
Gemeente Amsterdam West
Het Gewilde Westen
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Pakhuis de Zwijger